Landgoed de Slink

Slink is afgeleid van Slenk en betekent een verzakte laagte, een gebied dat tot 1900 nog tot de ontoegankelijke Peel behoorde. Daartegenover staat een horst als een omhooggekomen deel van de aardkorst. Begin vorige eeuw werd de woeste grond met een oppervlakte van 1.050 ha. rond het huidige landgoed Bronlaak door de toenmalige gemeente Oploo, die krap bij kas zat, verkocht aan de broers Adam en Jan-Berend Roelvink voor betrekkelijk weinig geld.

In opdracht van Adam Roelvink heeft de beroemde landschapsarchitect Leonard Springer op De Groote Slink een prachtig park in Engelse landschapsstijl laten aanleggen. Daarin werd een villa die ooit Groote Slink heette, maar later Bronlaak werd genoemd, ontworpen door de architect Karel Muller, gebouwd. Vanuit de villa lopen twee zichtlijnen als kaarsrechte lanen. De één heet aan zuidoostelijke zijde de Düsseldorfer Allee in de richting van de kerktoren van Venraij en een kopie van de Köningsallee in Düsseldorf. De ander in zuidwestelijke richting is de Long Walk en op de kerktoren van Helmond gericht. Beide kerktorens waren destijds in het kale Peellandschap vanaf de villa zichtbaar. Beide lanen worden omzoomd door inlandse eiken. Ook werden er wandelpaden aangelegd, een theehuis, een ijskelder en een bruggetje over de vijver met een begroeiing van rododendrons.

Na het overlijden van Adam en zijn vrouw Christine Willink, respectievelijk in 1927 en 1919, werden zij op hun landgoed begraven. Hun dochter Willie Roelvink stelde in 1947 het landgoed ter beschikking van Simon en Albertina Antonides en in 1957 schonk zij het gebied aan een antroposofische stichting en kreeg het gebied de naam Bronlaak waar mensen met een verstandelijke beperking op het terrein begeleid worden. ER werden er een aantal wandelpaden aangelegd en in de buurt van de vijver een theehuis en een ijskelder gebouwd. Er zijn veel loof- en naaldbomen aangeplant die het geheel tot een zeer aantrekkelijk park vormden.

Terug

Locatie

Gemertseweg 36
Oploo
Nederland

Graag wat meer informatie?

Vul hieronder de gegevens in, en wij nemen contact met je op!

Partner van Natuurlijk Sint Anthonis