Maasheggen

MAASHEGGEN - 60 kilometer “Gebied van Wereldformaat”

Vanuit Sint Anthonis via Oploo en Westerbeek (zie info fietsroute 4) en na knooppunt 54 voor de dorpskern van Vierlingsbeek aan de linkerzijde de Joodse begraafplaats en in de kern rechts het Koningskerkje en de oude synagoge van de Joodse inwoners voor WO II op Spoorstraat 9. Dwars door de Maasheggen; een weidegebied door afzetting van vruchtbare kleislib bij de jaarlijkse overstroming van de Maas met meidoorn- en sleedoornhagen en knotwilgen als erfafscheiding waardoor het water langzamer stroomde, het kleislib beter werd afgezet en tevens als beschutting voor het vee, waarbij ook de temperatuur op zo’n perceel een paar graden hoger bleef en de groei van gras in het voorjaar bevorderde. Het gebied is sinds 2018 een Unesco biosfeergebied met een beschermde status. Na knooppunt 38 aan de Maas het stuw- en sluiscomplex bij Sambeek uit 1928 om de waterstand in de Maas beter te regelen. Na knooppunt 17 aan de rechterzijde het oude kasteel van Boxmeer van Jan Boc van Mere uit eind 13e eeuw en nu na talrijke verbouwingen een verpleeghuis van de zusters van Julie Postel. Daar is ook het museum van Boxmeer gevestigd. Bij knooppunt 15 de oude Maasarm na rechtmaken van de vaarroute en nu een klein watersportcentrum. Bij knooppunt 12 het oude veerhuis voor de verbinding met Gennep destijds en vervolgens Sint Agatha met het oude klooster (zie info bij fietsroute 8). Daarna een deel langs de spoorlijn en in de omgeving van een steenfabriek om later langs de A73 en via Rijkevoort naar Sint Anthonis te gaan.

*Extra Tip

Na knooppunt 55, -bij knooppunt 54 voor wandelaars-, links richting Groeningen. U gaat via de Maasstraat naar Groeningen. Op de kruising Groeningsestraat rechts naar Groeningsestraat 44a. Hier vindt u het Museum van Postzegel tot Tank, ca. 1 kilometer. Daarna weer terug naar de aangegeven route.

 

Start: Brink Sint Anthonis

98 – 23 – 35 – 42 – 60 – 43 – 51 – 52 – 53 – 39 – 54 – 55 – 38 – 04 – 17 – 01 – 15 – 07 – 02 – 12 – 70 – 13 – 06 - 05 – 20 – 19 – 69 – 21 – 22 – 98

Terug

Graag wat meer informatie?

Vul hieronder de gegevens in, en wij nemen contact met je op!

Partner van Natuurlijk Sint Anthonis