Watertappunt d’n Twist

Het watertappunt op het Kerkplein of Peelplein, zoals het ook wordt genoemd in Westerbeek, en zoals Juul Baltussen het heeft uitgevoerd zijn de historie van de plaats en de dubbele betekenis van de oude plaatsnaam verzameld.

Het gebied ten zuiden van het huidige Westerbeek en grenzend aan de provincie Limburg was in het verleden een betwist gebied. De oorspronkelijke Peel met haar veen en veenmos, heide, vennen was een bijna boomloos en vrij ontoegankelijk terrein. Maar de bevolking van deze omgeving maakte van het peelgebied graag gebruik voor het steken van turf als brandstof, het plaggen van heide als bemesting, het plaatsen van bijenkasten voor honing, het grazen van schapen op de heide, het snijden van biezen voor het matten van stoelen, dunne wilgentakken voor het vlechten van manden en andere voorwerpen en eventueel als jachtgebied om de maaltijden van vlees te voorzien. Daarbij was de grond van de buurman natuurlijk beter en groener dan het eigen gebied. Vandaar dat er regelmatig conflicten waren van gemeentelijke en provinciale grensoverschrijdingen in dit gebied. Daarom werd het terrein al heel lang een betwist grondgebied genoemd. Al in 1553 stelde Karel V een regeling voor, maar door blijvende problemen kwam er in 1716 Het Tractaat van Venlo voor een verbeterde regeling. Helaas, het betwiste gebied bleef een betwist gebied en het heeft eigenlijk tot 1955 bij de stichting van Vredepeel geduurd voordat de grenzen tussen provincies en ook gemeenten definitief werden vastgesteld. De ontstane nederzetting in dit gebied werd ook D’n Twist genoemd. Pas in 1938 kreeg het dorp de officiële naam Westerbeek, waarbij het dorp ten westen van Stevensbeek en Sambeek deel uitmaakte van gemeente Sambeek. In 1942 kwam het dorp bij gemeente Oploo c.a. en in 1994, na de fusie met gemeente Wanroij, werd het gemeente Sint Anthonis.

Het werkwoord twisten staat voor onenigheid hebben, maar ook, zeker bij de babyboomers bekend, voor een dansstijl. De twist was naar aanleiding van “Let’s twist again” van Chubby Checker in 1961 een flinke verandering van de op de dansschool geleerde Engelse wals, tango, quickstep of Weense wals. Chubby Checker werd door de toen nog minder in Engelse taal geschoolde jongeren ook Gummi Stekker genoemd. Gummi stond voor lenigheid en Stekker verbeeldde de energie: een passende bijnaam voor deze Amerikaanse artiest. In Nederland werd hij populair en trouwde in 1964 met de in twee jaar daarvoor gekozen Miss World uit Nederland, namelijk Rina Lodders. Beide aspecten van D’n Twist en de twist zijn door Juul Baltussen in deze verstrengelde gedraaide figuur van twee buizen verenigd en gesmeed tot een passend watertappunt in Westerbeek.

Terug

Locatie

Westerbeek

Graag wat meer informatie?

Vul hieronder de gegevens in, en wij nemen contact met je op!

Partner van Natuurlijk Sint Anthonis