Watertappunt d’n Hollen Bôm

Oploo, het geboortedorp van kunstenaar Juul Baltussen, zorgt voor veel herinneringen. Uiteraard het smidsvuur van dorpssmid Pierre Schoonwater waar Juul ’s morgens vroeg aanwezig was. Juul vergat regelmatig om naar school te gaan, hetgeen menigmaal tot strafwerk leidde. Maar ook het spelen in de natuur, varen met een zelfgemaakt vlot op de Oploose Molenbeek en struinen op het Kerkveld bij de holle boom.

Deze boom was een oude eik en door middel van telling van de jaarringen kwam men tot 323 jaar. In 1976 waaide hij om en zou dus in 1653 al geplant zijn of spontaan uit een eikel gegroeid. Deze boom was nog een overblijfsel van een bosje eiken dat op die plaats stond en in de archieven van de Heer van Oploo apart vermeld werd als belangrijk bezit. Uit het eikenhout werden namelijk de gebinten voor boerderijen, stallen en huizen gemaakt en andere voorwerpen als karren, landbouwwerktuigen en overige gebruiksvoorwerpen.

De holle boom, door anderen ook d’n rouwen boom genoemd, was een geliefde speelplek voor de jeugd van Oploo. Nadat deze oude eik in 1976 de barre weersomstandigheden niet meer kon trotseren en omviel heeft men de stam van deze eik op het terrein van het afgebroken kasteel gelegd. Daar ligt de schors heden ten dage te vergaan. De holle boom is voor de kunstsmid aanleiding geweest om het watertappunt in Oploo in de vorm van deze boom gestalte te geven. Als toegift is er een uil op een tak bevestigd die met zijn scherpe blik de toestand in de gaten houdt. 

Het watertappunt is geplaatst bij de standerdmolen in het fraaie dorpscentrum en is daarmee tevens als kunstboom symbolisch voor de naamgeving van het dorp Oploo. Want vanwege de belangrijke eikenbosjes op het Kerkveld en ook bij Bus, dat oorspronkelijk van bos afkomstig is, en die in het archief van de Heer van Oploo uitdrukkelijk als bezit werden aangegeven, is de nederzetting bij de eikenbosjes die wat hoger lagen dan de drassige veengronden uiteindelijk ook Oploo gaan heten; namelijk “op” als hoger gelegen deel en “loo” voor bos.

Hierdoor kunnen de Oplooënaren drinken uit hun historische bron en alle andere passanten kunnen proeven van dit heerlijke water en genieten van het bijzonder dorpsplein met een oude watermolen “D’n Olliemeulen” met molenkolk en de standerdmolen “De Korenbloem” op korte afstand van elkaar.

Terug

Graag wat meer informatie?

Vul hieronder de gegevens in, en wij nemen contact met je op!

Partner van Natuurlijk Sint Anthonis